Raport de expertiza criminalistica (grafica)

Expert criminalist autorizat in
EXPERTIZA GRAFICA SI TEHNICA A DOCUMENTELOR

RAPORT DE EXPERTIZA CRIMINALISTICA (GRAFICA)
-EXTRAJUDICIARA-
Nr. 56 din 09.10.2014

SOLICITA: DIETER STANZELEIT domiciliat in Bucuresti, Str. Polona Nr. 15, Sector 2

OBIECTUL EXPERTIZEI

Subsemnatul —, expert criminalist autorizat de Ministerul Justitiei in expertiza grafica si tehnica a documentelor, in temeiul art. 1 alin. 2 si art. 7 alin. 1 si 3 din O.G. nr. 75/24 august 2000 privind autorizarea expertilor criminalisti, modificata si aprobata prin legea nr. 488/11 iulie 2002 si legea nr. 156/2011, in baza contractului de prestari servicii de expertiza criminalistica (grafica) nr. 29/09.10.2014 incheiat cu Dl. DIETER STANZELEIT am realizat expertiza criminalistica a trei inscrisuri, pe care le voi prezenta separat, pentru a stabili daca sunt originale sau copii. Daca dintre acestea se stabileste ca unul sau mai multe acte reprezinta copii, sa se constate daca copiile respective au fost contrafacute sau reprezinta actele originale

INSCRISURILE EXPERTIZATE

Reprezinta trei inscrisuri intitulate:
1. „DECIZIUNE, Noi, Ministru Secretar de Stat…”, dactilografiat pe o masina de scris de tip mecanic pe o fila de hartie de format A4; prezint mai jos in foto 1 documentul:

2. Adresa Directiunii Generale a Militiei nr. 254.543 din 22.08.1951 adresata „Cabinet”, dactilografiata pe o masina de scris de tip mecanic pe un act tipizat de format A5:

Pe verso-ul actului se afla dactilografiata adresa Directiunii de Militie Regiunea Severin nr. 22.225 din 17.08.1951 catre Directiunea Generala a Militiei:

3. Un inscris intitulat „NOTA privind pe Dieter Stanzeleit”, emis de DEPARTAMENTUL SECURITATII STATULUI sub nr. P/802 din 15 mai 1978, dactilografiat pe o masina de scris de tip mecanic pe o fila de format A5.

CONSTATARI

1a. Inscrisul intitulat „DECIZIUNE” este redactat pe o fila de hartie de format A4 pe o masina de dactilografiat de tip mecanic. Fila de hartie are o culoare putin ingalbenita, este de tip inferior, cu satinatie redusa. Hartia a fost rupta dintr-un dosar, fapt pentru care o bucata din partea perforata s-a desprins si lipseste. Se constata de asemenea urme de pliere la partea mediana.
In antetul documentului se mentioneaza:
„MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PREFECTURA POLITIEI CAPITALEI”

La partea inferioara a textului, care numara 14 randuri inclusiv titlul, este trecut:
„MINISTRU SECRETAR DE STAT
Teohari Georgescu”.
Semnatura este executata intre mentiunile de la partea inferioara.
Pe ultimul rand este completat olograf: „Nr. 10792 din 8 Decembrie 1945”. Sub ultimul rand este trecuta mentiunea de final „..//..”.

In vederea stabilirii faptului daca actul in cauza este original sau copie am efectuat scanari cu scannerul Canon de tip CanoScan LIDE 200 ale unor portiuni din text la o rezolutie de 1200 dpi si rezultatul a fost urmatorul:

– Un fragment din semnatura care cuprinde literele „Teo” a fost scanat la o rezolutie de 1200 dpi, iar valorile au fost setate astfel:
– Sharpness +44
– Luminozitate -14
– Contrast +92

Imaginea de pe foto 5 evidentiaza prezenta pe traseul semnaturii a culorile: negru, rosu, galben, fapt care se constata in cazul imprimantelor laser color la care substanta de scriere este formata de procesor prin amestecul celor patru culori ale cartuselor: negru, rosu, galben si albastru. In procesul de scriere, culorile nu se amesteca total pentru a forma substante de scriere de culori unice, motiv pentru care granule microscopice raman intacte. La o marire suficienta acestea sunt puse in evidenta, dupa cum se observa in foto de la pagina 6.

– Cea de a doua proba luata din textul dactilografiat, scanata la o rezolutie de 1200 dpi, confirma prezenta culorilor negru, rosu si galben, specifice scrierii la o imprimanta color asistata de un computer.

Din cele prezentate rezulta ca inscrisul intitulat „DECIZIUNE” este copia realizata pe o imprimanta tip laser color asistata de computer.

1b. Dupa ce am stabilit ca actul examinat reprezinta copia unui document, se pune intrebarea daca copia este conforma cu actul original sau reprezinta o contrafacere.
Documentul are o dispunere uniforma pe coala de hartie: nu exista spatii care sa difere fata de restul textului, nu se constata desalinieri, antetul, titlul si calitatea functionarului sunt plasate normal, fara desalinieri.
Textul este dactilografiat cu setare la 2 randuri, care se pastreaza constant de la antet pana la randul pe care este dactilografiat „Nr.”.
Prezint mai jos in foto 7 doua fragmente luate din titlu si din mentiunea „MINISTRU SECRETAR DE STAT”, care se intersecteaza cu semnatura, la care remarc:
1. Ultima grama a literei „M” este mai slab imprimata;
2. Puntul de intersectare a gramelor 2/3 ale literei „N” este mai accentuat;
3. Semiovalul inferior al literei „S” este mai imprimat;
4. La fel, talpica inferioara a literei „T” este mai accentuata;

Din cele prezentate rezulta ca textul dactilografiat al actului a fost redactat la aceeasi masina de scris de tip mecanic, in aceeasi repriza, fara adaugiri sau modificari ulterioare.
Faptul ca semnatura „Teohari Georgescu” se intersecteaza cu textul, iar acesta este unitar si realizat intr-o singura repriza, este un element care permite sa se conchida ca textul in cauza si semnatura sunt autentice, nemodificate.
Coroborand caracteristicile hartiei cu cele ale masinii de scris si cu semnatura pot sa concluzionez ca ne aflam in prezenta unui act autentic.

Rezulta ca documentul pe care il examinam este copia unui act autentic.

2. Adresa nr. 254.543 din 22 august 1951 a Directiunii Generale a Militiei catre „Cabinet”, semnata „V. Mocanescu”, este redactata prin dactilografiere pe o masina de scris de tip mecanic pe o fila de hartie tipizata de format A5.
Fila a fost rupta in partea dreapta dintr-un dosar, in punctele unde a fost perforata pentru indosariere lipsind bucati din hartie. Hartia are o culoare putin ingalbenita, are urme de pliere pana aproape de rupere iar textura corespunde unui tip de hartie cu satinatie redusa. Caracteristicile documentului sunt specifice actelor vechi, iar modul de redactare, de dactilografiere, de vocabular, sunt specifice perioadei anilor 1950.
Examinarea textului dactilografiat evidentiaza urmatoarele: textul a fost dactilografiat la aceeasi masina de scris, nu exista urme de stergere sau adaugiri care sa modifice continutul initial al actului, spatiile dintre randuri sunt constante (dactilografiate la 1 rand), fapt pentru care conchid ca textul este autentic.
Examenul a doua fragmente din text scanate la o rezolutie de 1200 dpi si prelucrate cu Sharpness +37, luminozitate -14 si contrast +72 evidentiaza urmatoarele (foto 8):
– Textul dactilografiat a fost realizat cu o singura culoare, negru, specific panglicilor de masini de scris mecanice.

– Nu sunt prezente culorile rosu si galben, care se constata la textele realizate pe imprimante color tip laser.

Examinand verso-ul actului constat urme de apasare in zona semnaturii si a impresiunii de stampila (foto 9-10):

Caracteristicile hartiei suport de scriere, ale substantei de scriere (unicolor) si cele ale apasarii converg catre concluzia ca actul este original.

3. Inscrisul intitulat „NOTA privind pe Dieter Stanzeleit”, a fost realizat prin dactilografiere pe o masina de scris mecanica. La partea superioara este antetul:
„MINISTERUL DE INTERNE
DEPARTAMENTUL SECURITATII STATULUI
Nr. P/802 din 15 mai 1978”
Textul este dactilografiat cu spatii la un rand, cu paragraf pe stanga la 7 tastari, fara elemente de stergere sau adaugiri care sa modifice continutul initial al documentului.
Intre antet, titlu, mentiunea „Semnatura Gen. Lt. Ion Mihai Pacepa” spatiile sunt constante si realizate prin miscarea tamburului cu maneta speciala.
Din cele relevate conchid ca textul este unitar si a fost dactilografiat la aceeasi masina de scris, intr-o singura repriza.
Examenul unui fragment din semnatura scanat la o rezolutie de 1200 dpi si setat cu Sharpness +37, luminozitate -14 si contrast +72 evidentiaza urmatoarele (foto 11):

– Semnatura a fost realizata cu o substanta de scriere monocolora (albastru), fara urme de culori rosu sau galben;
– Se observa urme de apasare;

In foto 12 se constata de asemenea existenta unei singure culori (negru), specific panglicilor masinilor de scris.

Caracteristicile hartiei suport, ale substantelor de dactilografiere si de scris evidentiate mai sus converg catre concluzia ca actul este original.

Fata de cele prezentate, formulez urmatoarele

CONCLUZII:

1. Inscrisul intitulat „DECIZIUNE, Noi, Ministru Secretar de Stat…”, datat 8 Decembrie 1945, este copia realizata pe o imprimanta laser color asistata de computer;

2. Actul mentionat la primul punct este copia unui document autentic;

3. Adresa Directiunii Generale a Militiei nr. 254.543 din 22.08.1951 catre „Cabinet” este un document original;

4. Documentul intitulat „NOTA privind pe Dieter Stanzeleit”, emis de DEPARTAMENTUL SECURITATII STATULUI sub nr. P/802 din 15 mai 1978, este un act original.

EXPERT CRIMINALIST AUTORIZAT

Etichetat la: