Notă de opinie

Subsemnatul G.O., domiciliat în București, cu o vechime de peste 10 ani de activitate în toate formele de tipar, print și tipografii, am studiat și am analizat conform experienței mele, la un microscop foarte puternic, Carl Zeiss Jena, tip JENAPOL, mai multe documente.

 1. Adresa Direcțiunii Generale a Miliției nr 167040 din 11 iulie 1951, intitulată ”NOTĂ”, dactilografiată pe o mașină de scris de tip mecanic, pe un act tipizat, de format A5.
  Textul dactilografiat a fost realizat cu o singură culoare, negru, specific panglicilor de mașină de scris mecanică.
  Foaia de hârtie are o culoare îngălbenită, cu semne evidente de îmbătrânire, iar textura prezintă un grad redus de satinație.
  Nu se constată urme ale culorilor complementare , roșu, galben și albastru (policromie).
 1. Documentul ”NOTĂ” emis de Consiliul Securității Statului, dactilografiat pe o mașină de scris de tip mecanic pe două file format A4.
  Nu sunt prezente urme de ștergere sau adăugire care să modifice conținutul inițial al textului.
  Caracterele literelor, spațiilor dintre rânduri arată că documentul a fost scris la aceeași mașină.
  Semnătura a fost făcută cu o substanță de scris (albastru) fără culori complementare. În text nu apar urme de policromie, fapt ce îmi indică aceea că documentul este original.
 1. Documentul ”Deciziune” cu antent Ministerul Afacerilor Interne, Prefectura Poliției Capitalei, cu nr de înregistrare 10792, din 8 decembrie 1945.
  Fila de hârtie are o culoare îngălbenită, cu satinație redusă. Hârtia arată că a fost ruptă dintr-un dosar, fapt pentru care o bucată din partea perforată s-a desprins și lipsește. Prezența culorilor complementare, roșu, galben și albastru atestă faptul că documentul este o copie efectuată la o imprimantă color cu jet, după un act oficial.
  Faptul că documentul are o dispunere uniformă pe coala de hârtie, că nu există spații care să difere, caracterele sunt aceleași în text, arată că au fost scrise la aceeași mașină de scris.
  Nu pot decât să consider că este o copie după un act original și oficial.
 1. Adresa ”Direcțiunea Generală a Miliției” nr 254543 din 22.08.1951, adresată către Cabinet, dactilografiată pe o mașină de scris de tip mecanic pe un act tipizat de format A5.
  Fila a fost îndosariată și apoi ruptă lipsind bucăți în dreptul găurilor. Hîrtia are o culoare puțin îngălbenită, are urme de pliere, iar textura corespunde unui tip de hârtie cu satinație scăzută.
  Textul a fost dactilografiat la aceeași mașină de scris, nu există urme de ștergere sau adăugiri, care să modifice conținutul inițial al actului, spațiile dintre rânduri sunt identice și constante, fapt pentru care spun că textul este autentic.
 1. Documentul ”Nota privind pe Diter Stanzeleit” a fost realizat prin dactilografiere pe o mașină de scris mecanică. Textul este dactilografiat cu spații la un rând fără urme de ștergere sau adăugiri, care să modifice conținutul inițial al documentului.
  Între antet , titlu și mențiunea ”Semnătura Gen. Lt. Ioan Mihai Pacepa, spațiile sunt constante și realizate prin mișcarea tamburului cu ajutorul manetei de deplasare a carului. În urma unei atente analize, opinez că textul a fost scris la aceeași mașină de scris. Semnătura a fost realizată cu substabță de scris monocoloră, fără urme de culori, roșu și galben, și se observă urmele de apăsare. În text nu apar urme de policromie.
  În concluzie pot afirma că acest document este unul original.

 

Semnătura,

G. O.

25.09.2014