Declaratia unei martore

Continut:

S-a cerut autentificarea prezentului inscris:

DECLARATIE

Subsemnata, NITOIU V. ANASTASIA, fiica lui Vasile si a lui Elena, nascuta la data de 02 martie 1925 in Bucuresti Sectorul 1, domiciliata in Bucuresti, str. Batistei, nr. 9, ap. 2, sectorul 2, identificata cu B.I. seria BE, nr. 002037, eliberat de Militia Bucuresti Circa 8 – 25 Iunie 1981, luand la cunostiinta de prevederile art. 292 Cod penal, privind falsul in declaratii prin prezenta declar urmatoarele:
In timpul razboiului eram eleva la Scoala Greceasca din Bucuresti, aflata pe strada Austrului, pe langa Biserica Greceasca. Colega de clasa cu mine si buna prietena a mea, era Eleni Zahariadis (Elenita), care era fiica intendentului de la locuinta Regelui de pe soseaua Kisseleff, unde locuia prietena mea impreuna cu parintii sai.
Colega mea imi povestea ca Regele Mihai I s-a casatorit in taina cu o englezoaica si ca are un baiat cu aceasta. Acest lucru se povestea in ascuns la Casa Regala, dar eu imi aduc foarte bine aminte de aceste discutii.
Redactata si procesata azi, data autentificarii, la sediul Biroului Notarilor Publici Asociati A. Stirbu si C.L. Savu, in cinci exemplare din care patru exemplare s-au inmanat declarantului.

NITOIU V. ANASTASIA