Aprobat de Curte: Mihai si Ana sunt casatoriti ilegal! Faptul necontestabil sub juramant

Traducere din limba neogreaca

Stema Republicii Elene
REPUBLICA ELENA
JUDECATORIA DE PACE DIN ATHENA

NR. 2991/2012

Timbru judiciar
Stampila rotunda a Judecatoriei de pace din Athena

CERTIFICAT SUB JURAMANT

La Judecatoria de Pace din Athena, azi, 18 mai 2012, ziua vineri si ora 12.30 p.m., in fata Judecatorului de pace din Athena Eleni Nikoloudi si a grefierei Melpomeni Mitsika, dupa cererea facuta de acesta, s-a prezentat:

crestin-ortodox, care a jurat cu mana sa dreapta pe Biblie urmatoarele:

„Jur in fata lui Dumnezeu sa spun tot adevarul si numai adevarul, fara sa adaug sau sa ascund ceva”.

Sunt avocat in Athena, avand numarul de inregistrare — in Baroul Avocatilor. In aceasta calitate, in luna decembrie a anului 2011 am primit o solicitare de la domnul strain Dieter Stanzeleit referitoare la primirea unei copii a certificatului de casatorie care atesta casatoria din 10 iunie 1948, in conformitate cu izvoarele istorice „la Palatele din Athena”, dintre Majestatile sale Regele Mihai al Romaniei si Principe de Hohenzollern mostenitor al tronului Romaniei si Principesa Anna de Bourbon si Parma. Prin prezenta certificare sub juramant, redau mai jos rezultatele cercetarii mele pe care am facut-o cu cea mai mare acuratete avand in vedere tema cercetarii.

a. Dispozitiile legilor in viguare referitoare la actele de stare civila in Grecia la data de 10 iunie 1948

1. Pentru actele de stare civila ale cetatenilor din Grecia, precum si pentru cetatenii straini (si pentru cetatenii straini membrii ai familiilor regale), la data de 10 iunie 1948 era in vigoare Decretul Prezidential din 24/25 august 1931 „Despre coroborarea in texte comune ale dispozitiilor Legii 5097 anul 1931 cu dispozitiile in viguare ale Codului legilor 2430 si 4485 referitoare la actele de stare civila” (NOTA 1).

Pagina a 2-a a Certificarii sub juramant cu nr. 2991/2012 redactata de catre Judecatoria de Pace din Athena
Stampila rotunda Judecatoriei de Pace din Athena

Referinte care se aplica acestei cercetari stabileau urmatoarele:
Articolul 1: §1.  Pentru identificarea starii civile a unei persoane fizice se pastreaza Registre civile de catre Ofiteri de stare civila. §2. Registrele civile sunt publice. §3. In Registrele civile se inregistreaza actele de stare civila, echivalente ale acestora, certificari ale nasterii, casatoriei sau decesului persoanei fizice, modificarea continutului actului civil sau corectarea altui act de stare civila. […]

Articolul 6: §1. Registrele civile sunt de trei tipuri: de nastere, de casatorie, de deces, […]

Articolul 7: […] §2. Fiecare act de stare civila trebuie sa contina […] si cetatenia persoanei sau persoanelor fizice, precum si referinta de certificare a acesteia.

Articolul 8: §1. Actele de stare civila de nastere, casatorie sau deces sunt alcatuite la nivel de primarie oraseneasca sau comunala unde acestea se redacteaza, exceptiile fiind limitate la anumite situatii.

Articolul 14: §1. Preotul sau inlocuitorul acestuia care oficiaza ceremonia de botez sau de casatorie este obligat sa redacteze pe loc declaratia privitoare la desfasurarea respectivei ceremonii, aceasta trebuind sa cuprinda toate datele familiei pentru care s-a desfasurat ceremonia, declaratia fiind semnata la sfarsit de catre acesta. Declaratia de casatorie trebuie semnata atat de catre cei uniti prin taina casatoriei cat si de nasul de botez impreuna cu preotul sau cel care-l inlocuieste. Daca acestia sunt analfabeti, atunci declaratia este semnata de catre 2 martori dintre cei prezenti. §2. Preotul este obligat ca intr-un interval de cel mult 5 zile de la data ceremoniei sa prezinte aceasta declaratie la Biroul de stare civila arondat si este indreptatit sa primeasca de la cei interesati 15 drahme pentru redactarea certificatului de casatorie si 10 drahme pentru redactarea celui de botez. §3. Dupa primirea acestei declaratii, intr-un interval de zece zile conform art. 17 § 3 si 20 §1, Ofiterul de stare civila completeaza in Registrul de stare civila actul de botez sau de casatorie redactat in baza acestei declaratii. […] §6. La sfarsitul fiecarei luni toate autoritatile bisericesti sunt obligate sa trimita catre Birourile de stare civila lista nominala a ceremoniilor de casatorie care au avut loc in unitatea teritoriala respectiva. In aceste tabele trebuie trecute numele si prenumele mirilor, domiciliul acestora (strada si numar) si numele preotului care a oficiat ceremonia. De asemenea la sfarsitul fiecarei luni trebuie trimisa catre Ofiterul de stare civila si lista casatoriilor religioase desfacute.

Articolul 20: §1. Casatoria se declara la Biroul de stare civila arondat locului de ceremonie in interval de o luna de la data ceremoniei. §2. O tergiversare a declararii pana la a nouazecea zi sau chiar mai mult decat aceasta este acceptata, aceasta situatie insa aduce cu sine aplicarea contraventiei conform art. 34 §3. Dupa cea de-a nouazecea zi actul de stare civila se redacteaza numai cu dispozitia Procurorului sau, in locurile unde aceasta este, cu dispozitia Judecatorului de Pace, dupa analizarea elementelor componente.

2. In special si exclusiv, pentru membrii Familiei Regale Elene, in paralel cu cele de mai sus, la data de 10 iunie 1948 erau valabile si urmatoarele dispozitii juridice speciale:
(2a) Legea CURTEA din 29 MAI 1887 „Despre Familia Regala si Regenta” M.O. 128/29.05.1887 [NOTA 2].

Semnaturi indescifrabile

Pagina a 3-a a Certificarii sub juramant cu nr. 2991/2012 redactata de catre Judecatoria de Pace din Athena

Dispozitiile legislative referitoare la tema prezenta stabileau urmatoarele:
Articolul 1: Mostenitorul este persoana majora la implinirea varstei de 18 ani. La aceasta varsta sunt considerate majore, daca si-au pastrat cetatenia elena, 1) toate persoanele care au calitatea de mostenitori in conformitate cu art. 45 din Constitutie, si 2) sotii legali ai acestora si cei care au ramas vaduvi.

Articolul 2: Pentru incheierea unei casatorii valabile intre persoanele cu statut civil special amintite mai sus, conform art. 1, daca se pastreaza cetatenia elena, este necesar consimtamantul anterior al Regelui.

Articolul 3: […] Referitor la art. 2 si la actele prevazute semnate de Rege, semneaza Ministrul Justitiei.
Aceleasi dispozitii se repeta si in Decretul Legislativ 1298 din 29 Octombrie 1949, ulterior datei cuprinsa in obiectul cercetarii [NOTA 3], in care se stabileste:
Articolul 2: §1. Familia Regala Elena este compusa din:
a. Toti descendentii (urmasii) Regelui Georgios I daca isi pastreaza cetatenia elena si dreptul prevazut in Constitutie de mostenitori ai Tronului,
b. Sotiile/sotii legale/i ai celor de mai sus si cei care devin vaduvi ai acestora.
§2. Nu fac parte din Familia Regala:
a). copiii adoptati, b). copiii recunoscuti juridic din afara casatoriei, c) cei proveniti din casatoria facuta constient sau in urma unei hotarari judecatoresti. §3. Persoanele cu statut special care se casatoresc fara consimtamantul prealabil al Regelui inceteaza a mai apartine Familiei Regale.

Articolul 3: §1. Presedintele Consiliului Ministerial si Ministrul Justitiei indeplinesc sarcinile unui Ofiter de stare civila in ceea ce priveste redactarea de acte de stare civila, pentru urmasii nascuti in Grecia, acte de casatorie sau deces ale Regelui sau ale membrilor Familiei Regale. Aceste acte de stare civila se pastreaza si in original si in arhivele Consiliului Ministerial si ale Ministerului de Justitie. Totusi Presedintele Consiliului Ministerial are prerogativele Ministrului Justitiei, ia parte la ceremonie impreuna cu Ministrul numit prin Decret Regal. […] §3. Ca dispozitii speciale referitoare la actele de casatorie, acestea nu se pot redacta fara a se face referire expresa la articolul 6 din prezenta, consimtamant prealabil data de catre Rege si despre care se face referinta in Decretul Regal. […]

Articolul 6: §1. Pentru incheierea unei casatorii valabile a oricarui membru al Familiei Regale, in afara dispozitiilor din Codul Civil, este necesar si consimtamantul prealabil al Regelui prin publicarea acestuia intr-un Decret Regal. §2. Ceremonia de casatorie fara acordarea consimtamantului Regelui, chiar daca indeplineste conditiile prevazute de Codul Civil, este de la sine ilegala si nu produce efecte, in consecinta nu este necesara o hotarare judecatoreasca prealabila pentru anularea acesteia. §3. Copiii rezultati din aceasta casatorie sunt considerati in afara casatoriei, dispozitiile unui cod civil strain sunt aplicabile. […]

Pagina a 4-a a Certificarii sub juramant cu nr. 2991/2012 redactata de catre Judecatoria de Pace din Athena

§5. In ceea ce priveste persoanele de sex feminin, membre al Familiei Regale, care doresc o casatorie valabila care sa produca efecte periodice, cu un cetatean strain, acestea isi pastreaza cetatenia elena daca nu au declarat in scris, inaintea casatoriei, dorinta contrara pastrarii, aceasta cerere adresandu-se Regelui care-si da consimtamantul pentru incheierea casatoriei, caz in care consimtamantul necesar casatoriei valabile trebuie publicat intr-un Decret Regal.

Articolul 26: Dispozitiile unui drept strain, in afara de situatiile prevazute de articolul 33 din Codul Civil, nu sunt aplicabile si nu se potrivesc cu dispozitiile prezentei Legi.

Articolul 27: §3. Persoanele de sex feminin din Familia Regala cand se casatoresc cu cetateni straini, acestia primesc cetatenia elena ca urmare a casatoriei, in urma unei simple declaratii, redactata in dublu exemplar, si adresata atat Presedintelui Consiliului Ministerial cat si Ministrului Justitiei. Aceste declaratii se anexeaza la Registrele de stare civila, conform art. 3 din prezenta, avand consimtamantul acestuia si semnate de catre Presedintele Consiliului Ministerial si de catre Ministrul Justitiei.

Dispozitiile art. 27 §3 si art. 5 §6 din Decretul Legislativ 1298, au ramas valabile si dupa data de 23 septembrie 1955, moment in care a intrat in viguare noul Cod de dobandire a cetateniei elene (dupa cum se precizeaza la art. 33 din Decretul Legislativ 3370/1955 „Despre validarea Codului Cetateniei Elene”).

(2b) Legea SXD din 13 iulie 1868 „Despre avizarea actelor de stare civila ale Familiei Regale” [NOTA 4]. Prin singurul articol al acestei legi, se stabileste ca: „Presedintele Consiliului Ministerial si Ministrul Justitiei indeplinesc atributiile unui Ofiter de stare civila, deci pot sa redacteze acte de stare civila, de nastere, de casatorie sau deces ale Regelui sau a altor membrii ai Familiei Regale. Aceste acte se inregistreaza ca originale in registre care se pastreaza atat in arhiva Consiliului Ministerial cat si in cea a Ministrului Justitiei. In aceasta situatie Presedintele Consiliului Ministerial, numit pein Decret Regal, are atributiile Ministrului de Justitie, avand atributii echivalente cu Ministrul”.

(2c) Legea APSLZ din 3 aprilie 1889 „Despre completarile la Legea SXD din 13 iulie 1868 referitoare la actele de stare civila ale Familiei Regale” [NOTA 5]. Prin unicul articol al acestei legi se adauga la unicul articol al Legii SXD dispozitia care stabileste procedura in cazul in care evenimentul civil al Familiei Regale Elene se consuma in afara statului Elen.

Pagina a 5-a a certificarii sub juramant cu nr. 2991/2012 redactata de catre Judecatoria de Pace din Athena

(2d) Legea 2848 din 12 iulie 1922 „Despre completarea Legii CURTEA din 29 mai 1887 referitoare la Familia Regala si la Regenta” [NOTA 6]
La art. 1 din prezenta lege se stabileste ca: „Articolul 1: Casatoria incheiata conform art. 1 din Legea CURTEA, fara consimtamantul Regelui, in lumina art. 2 din legea precedenta sau fara Permisiunea Episcopiei, este posibil sa fie recunoscuta printr-un Decret Regal semnat personal de catre Ministrul Justitiei si redactat in urma consimtamantului Regelui dupa moartea unuia dintre soti sau a ambilor, respectivul act putand fi redactat in Registrele de stare civila si fiind semnat personal de Presedintele Consiliului Ministerial si de catre Ministrul Justitiei, conform Legii SXD din 13 iulie 1868.
Valabilitatea acestei casatorii este o consecinta exclusiva a articolelor codului civil si nu poate fi o consecinta indusa a aplicarii dispozitiilor de mostenire prevazute de Constitutie si a dispozitiilor Legii CURTEA sau a oricarei alte dispozitii referitoare la membrii Familiei Regale.”

(2e) Legea urgenta 1240/1938 „Despre cetatenia persoanelor de sex feminin membre ale Familiei Regale casatorite cu cetateni straini” [NOTA 7]. La articolul 1 al acestei legi se stabileste ca: „Articolul 1: Persoana de sex feminin cu cetatenie elena, nascuta in Familia Regala, casatorita cu un strain, isi pastreaza cetatenia elena, daca-si manifesta prin declaratia sa de buna voie dorinta de a-si pastra cetatenia, aceasta declaratie trebuie consemnata in actul de casatorie, act redactat in conformitate cu dispozitiile unicului articol al Legii SXD din 13 iulie 1868, completat cu Legea APSLZ din 3 aprilie 1889.”

(2f) Legea urgenta 849/1948 „Despre completarea Legii urgente 1240/1938 referitoare la cetatenia persoanelor de sex feminin membre ale Familiei Regale care se casatoresc cu cetateni straini” [NOTA 8].
Prin unicul articol al acestei legi, se anexeaza un al doilea paragraf la articolul 1 din Legea urgenta 1240/1938 si se stabileste ca:
Articol unic: Persoanele la care se face referire in paragraful anterior pot dobandi cetatenia elena si dupa incheierea casatoriei acestora printr-o declaratie simpla, redactata in dublu exemplar si adresata atat Presedintelui Consiliului de Ministrii cat si Ministrului Justitiei”.

(2g) Constitutia Republicii Elene din 1911 [NOTA 9].
In articolul 45 al Constitutiei se stabileste ca: „Articolul 45. Coroana Elena si drepturile constitutionale ce decurg din aceasta sunt succesorale si se transmit in linie dreapta mostenitorilor legali ai Regelui Georgios I, in ordinea nasterii, intaietate avand cei de sex masculin.”

Pagina a 6-a a Certificarii sub juramant cu nr. 2991/2012 redactata de catre Judecatoria de pace din Athena

b. Cercetarea datelor referitoare la casatoria din 10 iunie 1948 la Birourile de stare civila

Am primit de la mandantul meu actul cu numarul de inregistrare 30925/05.08.2010 semnat de Ministerul de Interne, Descentralizarii si Administrarii Informatice. Avand informatia conform careia casatoria s-a incheiat la Palatele din Athena, am solicitat actul de stare civila de la Biroul de stare civila al Primariei Athena si Acharnes. Aceste birouri de stare civila sunt cele care aveau competenta pentru cele doua palate regale care se afla in regiunea Attika, pe strada Irodou Attikou si in zona Tatoiou (Proprietatea Dekeleia, conform actului nr. 3213 si retrocedat Majestatii Sale Regele Greciei prin Legea Urgenta din 22.01.1936).

In luna ianuarie a anului 2012 m-am deplasat personal la Biroul de stare civila din Athena si am verificat Tomurile originale care cuprind Actele de stare civila din perioada 1 ianuarie 1948 – 31 decembrie 1950. Nu s-a gasit actul de stare civila care sa certifice casatoria de mai sus. Am anexat la prezenta si raspunsul primit, ca urmare a cererii mele, de la Biroul de stare civila din Athena avand ca numar de inregistrare 211488 din 22 februarie 2012 [NOTA 10], prin care mi se comunica:
„Raspunzand la cererea dumneavoastra de mai sus, va informam ca in urma cercetarii in Repertoriile de casatorie al Biroului de stare civila din Athena, in perioada 01.01.1948 – 31.12.1948 nu s-a gasit inregistrat niciun act civil referitor la casatoria dintre Mihai de Hohenzollern si Principesa Anna de Bourbon si Parma”.

Deasemenea prin intermediul Biroului de stare civila din Athena am intrebat telefonic si Arhiepiscopia Athena de la care am primit raspunsul telefonic cum ca nu exista nicio mentiune inregistrata la nivel de anul 1948 referitoare la vreo cerere sau permis de casatorie care sa fie facuta sub aceste nume (majestatea Sa Regele Romaniei si Principe de Hohenzollern mostenitor al Tronului regal al Romaniei si Principesa Anna de Bourbon si Parma). Deasemenea si faptul ca la nivel de anul 1948 nu a fost transferat catalogul conform art 14 §6 din Codul Legilor 2430 si 4485 referitor la actele de stare civila, care sa contina aceste nume (fostul Rege al Romaniei si Principe de Hohenzollern mostenitor al Tronului regal al Romaniei si Principesa Anna de Bourbon si Parma).

Aici trebuie mentionat faptul ca, in conformitate cu legislatia de atunci referitoare la incheierea casatoriilor pe tritoriul elen (fostul Rege Mihai al Romaniei este crestin-ortodox, Principesa Anna este catolica), nu putea fi incheiata o casatorie intre persoane cu apartenenta religioasa diferita, este valabila numai casatoria a carei ceremonie religioasa a fost conform ritului Crestin-ortodox rasaritean.

M-am prezentat la Biroul de stare civila din Acharnes in luna ianuarie 2012. Dar acolo, datorita starii precare a calitatii hartiei nu am putut verifica personal Tomurile cu actele de stare civila. Insa acestea au fost verificate in prezenta mea su sub supravegherea mea de catre functionarul Biroului de stare civila.

Semnatura indescifrabila

Pagina a 7-a a Certificarii sub juramant cu nr. 2991/2012 redactata de catre Judecatoria de Pace din Athena

A fost verificat perioada 1 ianuarie 1948-31 decembrie 1948. Nu s-a gasit inregistrat niciun act civil referitor la casatoria de mai sus.
Am anexat la prezenta si raspunsul primit, ca urmare a cererii mele, de la Biroul de stare civila din Acharnes avand ca numar de inregistrare 13888 din 8 februarie 2012 [NOTA 11], prin care mi se comunica:
„Raspunzand la cererea dumneavoastra de mai sus, Ofiterul de stare civila din Acharnes certifica faptul ca la nivel de anul 1948 nu a fost declarata nicio casatorie dintre fostul Rege Mihai al Romaniei (sau principe de Hohenzollern) si Principesa Anna”.

c. Cercetarea datelor referitoare la casatoria din 10 iunie 1948 la Arhivele Statului

In urma cercetarii stiintifice in arhivele istorice, am constatat ca mama fostului Rege Mihai al Romaniei, a fost Regina-mama Elena a Romaniei, fosta principesa Eleni, sora regelui Paul I al Greciei. Prin urmare, avand in vedere legislatia speciala mentionata mai sus (vezi art 1 din legea CURTEA din 29 mai 1887 „Despre Familia Regala si Regenta”), sa se cerceteze si faptul daca Regina-mama si-a pastrat sau a dobandit cetatenia elena. In acest caz, la casatoria fiului ei s-ar fi aplicat dispozitiile speciale de stare civila. Pentru acest motiv am cerut sa vad arhivele Palatelor Elene precum si Registrele speciale de stare civila care sunt pastrate la Arhivele Generale ale Statului. In arhivele Palatelor Elene s-au gasit urmatoarele indicii istorice:

 (1) Scrisoarea din 15 iunie 1957 [NOTA 12] a avocatului in Athena, respectiv a domnului Michail Pesmazoglou, destinata Excelentei sale domnului Dimitrios Levidis – Mare Maresal al Majestatii sale Regele, Palatele Regale sin Athena. Scrisoarea contine urmatoarele: „Excelenta dumneavoastra domnule Maresal,
Conform dorintei dumneavoastra, am onoarea de a va transmite anexat
1. Copia si traducerea Legii Urgente (A.N.) 1240/1938
2. Copia si traducerea Legii Urgente (A.N.) 849/1948
3. Copia actului cu nr. 39422/1948 semnata de Presedintele Guvernului si de catre Ministrului Justitiei. Actele mentionate mai sus se refera la redobandirea cetateniei elene de catre Majestatea Sa Regina-mama a Romaniei, Principesa Eleni a Greciei”.

(2) Comunicarea din data de 25 ianuarie 1958 [NOTA 13] a avocatului din Athena, respectiv a domnului Michail Pesmazoglou, destinat Excelentei sale domnului Dimitrios Levidis – Mare Maresal al Majestatii sale Regele, Palatele Regale din Athena, cu urmatorul continut: „Excelenta voastra domnule Maresal,
Raspunzand la scrisoarea adresata mie din 24 anterior, am onoarea de a va informa referitor la dispozitiile elene privind Familia Regala comparativ cu legislatia in viguare din Romania – atat cat am reusit sa gasesc – si concluzionez ca Majestatea Sa Regina mama a Romaniei, nascuta in Athena la data de 3 mai 1896, fiica fostului Rege Konstantinos, are cetatenie elena, in aceasta situatie si la data de 3 septembrie 1943 si la data de 28 octombrie 1947.
Va pastrez o deosebita consideratie”

Semnatura indescifrabila

Pagina a 9-a a Certificarii sub juramant cu nr. 2991/2012 redactata de catre Judecatoria de Pace din Athena

(3) Certificarea din data de 26 ianuarie 1958 [NOTA 14] a Excelentei sale domnului D.N. Levidis – Mare Maresal si Mare Maestru de Ceremonii al Majestatii sale Regele grecilor. Certificare are urmatorul continut: „Bazandu-ma pe datele pe care le detin certific faptul ca Majestatea Sa Regina-mama Eleni, fiica fostului Rege Konstantinos al Greciei si sora fostului Rege al Greciei Georgios II si a Majestatii sale Regele Paul, nascuta in Athena in anul 1896 are cetatenie elena, in aceasta situatie si la 3 septembrie 1943 si la 29 octombrie 1947. La Palate, in data de 26 ianuarie 1958. […]”.
Aceasta certificare a fost trimisa Reginei-mame Elena a Romaniei si a fost folosita in fata Autoritatilor italiene. Acest document prezinta pe partea din fata legalizarea si supralegalizarea conform Conventiei de la Haga.

(4) Actul de stare civila din data de 15 noiembrie 1957 [NOTA 15] redactat de catre Ofiterul de stare civila din Acharnes (nr. 85). In acesta se precizeaza urmatoarele: „In Acharnes, azi cinsprezece (15) luna octombrie a anului o mie noua sute cincizeci si sapte (1957), ziua vineri si ora 10 a.m., la sediul Biroului de stare civila din Acharnes, in fata mea Dimitrios Ioannis Kataras, Ofiter de stare civila in Acharnes, Primaria Acharnes, regiunea Athena, judetul Attika, s-a prezentat domnul Dimitrios Levidis, Mare Maresal si Mare Maestru de Ceremonii al Majestatii sale Regele grecilor, domiciliat in Athena, strada Vasileos Georgiou nr. 6, in calitate de imputernicit special al Majestatii Sale Regele Mihai al Romaniei, conform cu procura cu nr. 4133/12.11.1957 redactata la biroul notarial al Notarului din Athena, Ph. Erota si a declarat ca la Palatele Regale din Tatoiu – Attika, la data de douazeci si noua (29) luna octombrie 1957 ziua marti si ora 2:20 a.m. Majestatea Sa Regina Anna a Romaniei, fosta Principesa de Bourbon-Parma, domiciliata in Geneva – Elvetia si cu domiciliul temporar in Tatoiu, apartenenta religioasa: crestin-catolica, fara cetatenie, a nascut un copil de sex femeiesc, pe care nu mi l-a aratat, copilul Majestatii Sale Mihai al Romaniei, cu apartenenta religioasa: crestin-ortodoxa, fara cetatenie, domiciliat in Geneva – Elvetia, si care copil nu a fost botezat inca. Ca urmare a acestora, se redacteaza prezentul act, recunoscut si certificat de acesta si de catre mine – Ofiter de stare civila. Prezentul act se redacteaza in baza declaratiei data in fata mea la data de 15-11-1957”. Documentul are aplicata pe verso legalizarea cu numarul 16468 in conformitate cu Conventia de la Haga (Apostille).

Pagina 9 a Certificarii sub juramant cu nr. 2991/2012 redactata de catre Judecatoria de Pace din Athena

Stampila rotunda a Judecatoriei de Pace din Athena

In continuare, punand in valoare si rezultatele carcetarii de la Arhivele Generale ale Statului, la data de 2 martie 2012 am gasit la Imprimeria Nationala decizia la care se face referire in scrisoarea din 24.01.1958, la M.O. partea II din 9 iulie 1949 [NOTA 16]. Aceasta hotarare este actul cu numarul 39422/1948 semnat de catre Presedintele Consiliului de Ministrii si are ca si continut: „Numarul 39422. Despre redobandirea cetateniei elene de catre Majestatea Sa Regina mama a Romaniei, Principesa Eleni a Greciei. PRESEDINTELE GUVERNULUI. MINISTRII DE JUSTITIE SI DE INTERNE. Cu referire la dispozitiile despre cetatenie si a Legii Urgente nr. 849 „Despre completarea Legii urgente 1240/1938 referitoare la cetatenia persoanelor de sex feminin membre ale Familiei Ragale care se casatoresc cu cetateni straini”.
Majestatea Sa Regina mama a Romaniei, Principesa Eleni a Greciei, in baza declaratiei date in conformitate cu dispozitiile Legii Urgente 549, a redobandit cetatenia elena, pe care o pierduse ca o consecinta a casatoriei cu Principele Carol mostenitorul Tronului Romaniei. In Athena la data de 6 iulie 1949″.

Deasemenea am cercetat si la Indexul Monitorului Oficial pentru perioada 1 ianuarie 1948 – 10 iunie 1948, in fasciculul I unde se publica Decretele Regale (in fasciculul II se publica Hotararile Ministeriale). Rezultatele acestei cercetari (titlurile tuturor Decretelor Regale care s-au publicat in acest semestru) le anexez sub denumirea [NOTA 17]. Ca o concluzie se mentioneaza ca nu s-a publicat vreun consimtamant anterior al Regelui Greciei pentru casatoria din 10 iunie 1948, care sa fie publicat prin intermediul Decretului Regal.

La final, pentru a intregi cercetarea mea prin intermediul cercetatoarei istorice, respectiv a domnisoarei Kyriaki Papathanasopoulou, la data de 19 aprilie 2012 am depus o cerere la Secretariatul General al Guvernului si am primit raspunsul cu numarul de inregistrare 1665 din 15 mai 2012 [NOTA 18], in care mi se comunica:
„Raspunzand la cele de mai sus va comunicam ca dupa verificarea arhivei Registrelor de stare civila ale Familiei Regale, registre pastrate la Secretariatul General al Guvernului nu s-a gasit actul de stare civila solicitat.”

d. Concluzii
1. Actul civil de casatorie pe care il solicita domul STANZELEIT, in orice situatie nu a fost declarat la termenul prevazut, dupa cum prevedea Legea (Decretul Prezidential din data de 24/25.08.1931 [NOTA 1]). Si aceasta pentru ca termenele de declarare stabilite de lege sunt valabile fara deosebire, atat pentru cetatenii simpli cat si pentru Familia Regala Elena, din moment ce legislatia speciala nu stabileste alte termene si nici nu mentioneaza ca actele de stare civila ale Familiei Regale Elene sunt exceptate de la declararea acestora in termenul prevazut.

2. Principele Mihai al Romaniei, la data de 10 iunie 1948 in afara de cetatenia romana avea si cetatenia elena din partea mamei sale, din moment ce Principesa Eleni era sora Regelui Paul, mostenitorul Regelui Georgios I si art. 45 al Constitutiei din 1911 [NOTA 9] chiar daca si ultimul in serie, avea dreptul de mostenitor la Tronul Greciei si in consecinta apartinea Familiei Regale Elene.

Pagina a 10-a a Certificarii sub juramant cu nr. 2991/2012 redactata de catre Judecatoria de Pace din Athena

3. Aici trebuie subliniat faptul ca exprimarea gramaticala a dispozitiilor generale si speciale poate sa nasca si ideea ca tinerii casatoriti cu cetatenie straina membrii ai Familiei Regale Elene pierd si redobandesc cetatenia elena ex tunc (adica de la incheierea casatoriei si pana la momentul declararii dobandirii nu au cetatenie elena). Dispozitia mentionata nu este clara si nu exista o interpretare originara a acesteia (vezi articolul numai la [NOTA 8]).
Legea ulterioara acesteia, N.D. 1298 din 1949, probabil datorita neclaritatii dispozitiilor dreptului preexistent, solutioneaza clar si clarifica acest subiect cand prin art. 22 urmeaza mentiunea ca cetatenia elena se pierde numai daca se face o declaratie transanta de catre tanarul casatorit membru al Familiei Regale (vezi art. 6 & 5 din [NOTA 3]). Adica cetatenia se pastreaza chiar daca se casatoreste cu un strain.
De altfel nici actul publicat cu nr. 39422/1942 referitor la Majestatea Sa Regina-Mama a Romaniei, Principesa Elena a Greciei, [NOTA 15] nu clarifica de cand redobandeste aceasta cetatenie elena.
Prin urmare, o importanta clarificatoare o are faptul ca in anul 1958 i -sa cerut domnului avocat Pesmazoglou, distins avocat si jurist al epocii, interpretarea autentica a dispozitiilor de mai sus. Raspunzand dorintei Palatului, domnul Pesmazoglou a analizat, ca si mine, toate actele legislative speciale, la care se face referire  si la inceputul raspunsului catre domnul Levidis (vezi cele de mai sus [NOTA 12]).
Si, bineinteles, pentru ca i s-a cerut sa clarifice controversa daca cetatenia se redobandeste ex nunc sau ex tunc, domnul Pesmazoglou revine cu un nou act [NOTA 13] in continuarea caruia s-a publicat o certificare oficiala care s-a folosit pe plan international de catre Regina Mama interesata (vezi cele de mai sus [NOTA 13]). Domnul Pesmazoglou, constatand ca Regina Mama Elena a avut cetatenia elena la doua date diferite, dupa casatoria acesteia si inainte de redactarea actului cu nr. 39422/1948, in mod indirecteste clar ca nationalitatea (cetatenia) redobandita de catre membrii Familiei Regale Elene, in opozitie cu dispozitiile generale referitoare la cetatenie, se redobandeste ex tunc adica de la momentul in care se pierde (data casatoriei cu un sot strain).
Conform articolului 45 din Constitutia din 1911 [NOTA 9] care se aplica coroborat cu art. 1 din Legea CURTEA/1887 [NOTA 2] in special pentru membrii Familiei Regale, cetatenia elena se transmite fie de la mama, fie de la tata, in opozitie cu dispozitiile generale valabile la momentul respectiv referitoare la cetatenie, in opozitie cu dispozitiile referitoare la cetatenie ale momentului care considerau cu cetateni elena numai persoana provenita din tata elen.

Prin urmare, concluzionez cu certitudine ca la data de 10 iunie 1948, fostul Rege Mihai al Romaniei si Principe de Hohenzollern a dobandit de la mama sa cetatenia elena si a apartinut Familiei Regale Elene.

3. Ca si membru al Familiei Regale Elene, fostul Rege Mihai avea obligatia (nascuta din art. 2 al Legii CURTEA/1887) [NOTA 2]

Semnatura indescifrabila

Pagina a 11-a a Certificarii  sub juramant cu nr. 2991/2012 redactata de catre Judecatoria de Pace din Athena

sa ceara si sa primeasca , inainte de celebrarea casatoriei, consimtamantul prealabil al Regelui redactat prin intermediul Decretului Regal. Dar un asemenea consimtamant nu a fost solicitat deoarece din ianuarie 1948 cand a sosit pe teritoriul elen si pana la 10 iunie 1948 cand se pare ca s-a casatorit, acest consimtamant nu s-a publicat in M.O. (tom I) sub forma unui Decret Regal (vezi publicarea, [NOTA 17]).
Dar casatoria care se celebreaza fara a avea consimtamantul prealabil al Regelui este de la sine nula si nu produce niciun efect direct, in timp ce nu este necesara o hotarare judecatoreasca pentru anularea ei. Copiii care se nasc dintr-o asemenea casatorie (in speta copiii Regelui Mihai si ai Principesei Anna de Bourbon si Parma) se considera ca fiind in afara casatoriei, in timp ce nu se aplica nicio dispozitie contrara din alt drept civil strain.

4. Ca membru al Familiei Regale Elene, fostul Rege Mihai avea deasemenea obligatia (nascuta din articolul unic al Legii SXD/1868 [NOTA 4]) sa inregistreze casatoria sa in Registrul special de stare civila al Familiei Regale Elene. Am cercetat in Arhiva Palatelor si in Arhiva Secretariatului General al Guvernului, dar nu am gasit ca o asemenea inregistrare s-ar fi facut pana azi. Aceasta are ca si consecinta ca pana in momentul publicarii in M.O. valabilitatea casatoriei acestuia sa nu existe si sa se considere nula cu consecinta imediata a statutului copiilor rezultati din aceasta casatorie, acestia fiind considerati din afara casatoriei (art. 1 din Legea 2848/1922 [NOTA 6]). Desigur, datorita schimbarii regimului nu mai exista posibilitatea eliberarii unei Aprobari Regale.

5. Daca din nou se presupune ca fostul Rege Mihai era la data de 10 iunie 1948 fara cetatenie sau ca actele nu dovedeau ca ar fi avut cetatenie elena, competenta administrativa ar fi fost la Birourile de stare civila (Athena si Acharnes). Dar nici la aceste birouri nu s-a inregistrat actul de casatorie civila al acestuia [NOTA 10 & 11]. De altfel in actul de nastere al fiicei sale eliberat mult mai tarziu, care act s-a gasit [NOTA 14] nu se mentionzeaza ca Principesa Anna este sotia sa.

6. Ca urmare a celor spuse mai sus, ii predau azi mandantului meu Legile la care s-a facut referire mai sus si Decretele Regale, originalele actelor prin care Biroul de stare civila din Athena si cel din Acharnes mi-a raspuns cererilor, publicatia de la Imprimeria Nationala precum si copiile obtinute de la Arhiva Generala a Statului, documentul prin care Secretarul General al Guvernului mi-a raspuns si certific sub juramant ca in urma cercetarii mele expusa mai sus, cercetare pe care am facut-o minutios si continuu, asa cum am prezentat analitic mai sus,
nu am reusit sa gasesc niciun act de stare civila referitor la casatoria care pare sa se fi celebrat la data de 10 iunie 1948 la Palatele din Athena, intre fostul Rege Mihai al Romaniei si Principe de Hohenzollern, mostenitor al tronului Romaniei si Principesa Anna de Bourbon si Parma.

Cel care declara sub juramant,
semnatura indescifrabila

Secretare,
semnatura indescifrabila

Judecator de Pace,
semnatura indescifrabila

Copie conform cu originalul
Athena, 18 mai 2012
Secretar,
Eleni Drosou
semnatura indescifrabila
stampila rotunda cu inscrisul: Republica Elena / Judecator de Pace Athena

AVIZAT
Pentru continut si redactare in ordinea stabilita
Athena, 18 mai 2012
RESPONSABIL SECTOR
Parafa dreptunghiulara ELENI DROSOU
semnatura indescifrabila
stampila rotunda cu inscrisul: Republica Elena / Judecatoria de Pace Athena